Wojciech Wandzel

Wojciech Wandzel to fotograf, który nie tylko potrafi robić świetne zdjęcia, ale potrafi z pasją opowiadać o swoich podróżach. To człowiek, który bez reszty oddaje się temu co robi – fotografuje całym sobą. Jako podróżnik szuka ciekawych i wymagających miejsc, łącząc pasję fotograficzną z przygodą. Fotografie Wojtka są światłem malowane, pochłaniają widza i przekazują pewną historię o miejscu w jakim zostały wykonane. Wojtek to Pasjonat przez duże P – człowiek niezwykle pogodny, dla którego każda pogoda i miejsce są dobre, aby wziąć aparat i choć przez chwilę pofotografować otaczające piękno. Wojciech jest członkiem Związku Polskich Fotografów Przyrody a także laureatem licznych krajowych i zagranicznych konkursów fotograficznych.